Accem es una ONG que trabaja con personas refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusiÃ...
Idioma
Cercador
ACCEM
  • Web
  • Imágenes
  • Noticias
  • Vídeos
  • Coneix-nos

Accem en xifres


• Accem és present actualment a 9 comunitats autònomes i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.  Accem treballa en un total de 34 municipis.

• Accem gestiona anualment prop de 17 milions d’euros: el seu finançament prové essencialment de fons públics, i està diversificada en els contextos europeu, nacional, autonòmic i local.

• Accem ofereix serveis directes a més de 21.000 persones (dades del 2012).

• Accem gestiona més de 1.300 places d’acollida (el 2012, 1.313 places exactament).

• Accem desenvolupa més de 170 programes d’atenció directa, acollida, formació, inserció sociolaboral i sensibilització social, en tots els camps d‘intervenció social (educació, feina, habitatge, salut, etc.).

• Accem treballa d’una manera molt estreta amb totes les administracions públiques de l’Estat, així com amb més de 80 xarxes al costat d’organitzacions del Tercer Sector, institucions i altres actors socials. Personal

Actualment, l’equip d’Accem està format per un total de 1.095 persones (el 2012, 439 treballadors i treballadores assalariats, 544 persones voluntàries i 112 col·laboradors i col·laboradores). Aquest grup humà, que constitueix el pilar principal de l’Entitat, fa possible, amb el seu esforç i la seva dedicació, que la tasca d’Accem sigui una realitat. 


L’aposta per la interculturalitat, la diversitat i la igualtat d’oportunitats comença pel mateix equip d’Accem: el 73 % del personal el constitueixen dones i el 12 %, persones d’origen estranger, xifra que augmentaria considerablement si comptabilitzéssim el nombre de migrants nacionalitzats espanyols que en formen part. 

L’equip de voluntariat, que també és divers, el 2012 es componia de 544 persones, entre les quals el 66 % eren dones i un 19 % persones d’origen estranger. L’equip de voluntaris d’Accem està format per persones de 47 nacionalitats diferents. El país de procedència més representatiu pel que fa a nombre de voluntaris, a més d’Espanya, és el Marroc.