Accem es una ONG que trabaja con personas refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusi...
Idioma
Cercador
ACCEM
  • Web
  • Imágenes
  • Noticias
  • Vídeos
  • Coneix-nos

PresentacióAccem és una ONG dedicada a millorar les condicions de vida de les persones que es troben en la situació més vulnerable de la societat, especialment els col·lectius  de refugiats, migrants i persones en situació o risc d’exclusió social.

Des de febrer de 1991, Accem està registrada com a Associació sense ànim de lucre al Ministeri de l'Interior, amb el número 97.521. No obstant això, la seva trajectòria i experiència en l'àmbit del suport i ajuda a les persones refugiades i migrants es remunta a mitjans del segle passat.

Accem es projecta com una entitat especialitzada en el treball vinculat al dret d'asil i les migracions, consolidada i transparent, amb una metodologia i praxis contrastada, i amb l'efectiva i plena integració social de les persones refugiades i immigrants com a objectiu.

Accem garanteix la interculturalitat i la defensa dels drets fonamentals en un marc democràtic, constituint-se en un interlocutor vàlid per a la mediació entre els diversos actors socials.

La nostra entitat adquireix amb el seu treball un paper rellevant en la promoció de la ciutadania, amb atenció especial al col·lectiu de persones refugiades i immigrants, buscant la complicitat de l'entorn i el territori per reforçar el seu protagonisme social.

 

 

 

Els nostres Valors

 

Accem aposta per uns valors que constitueixen la base i la identitat de l'organització i la guia que orienta el treball de cada dia.

La persona és un valor per ella mateixa, el més important; la seva defensa i la dels drets humans constitueixen el nucli dels valors que marquen el camí d’Accem.

Diversitat: Vivim en una societat plural i complexa, en la qual el respecte i la comprensió cap a l'altre, el seu reconeixement i valoració han de presidir les nostres relacions, així com la interacció, en aquest cas, entre la població autòctona i la migrant.

Justícia Social: Accem promou el respecte i la protecció dels drets i llibertats de totes les persones, així com la igualtat d'oportunitats, d'una manera justa i equitativa, entenent que es tracta d'una obligació dels poders públics, i també un imperatiu ètic de tota la societat.

Llavors, no es pot parlar de justícia social sense considerar el necessari compromís amb la preservació del medi ambient i una explotació racional dels recursos naturals.

Tanmateix, per parlar de justícia social ens cal parlar d’un sistema econòmic més just, basat en la satisfacció del bé comú.

Compromís Social: El compromís troba la seva expressió més clara en la dedicació i implicació moral de les persones que, de forma remunerada o voluntària, realitzen un treball que promou la transformació social. Només des del compromís, la responsablilitat i l’esforç compartit per part de tots els estaments de la societat, es pot arribar a l’objectiu d’una real i plena integració social amb bona convivència.

 

 

 

Els nostres principis

 

Els principis que guien la manera d’actuar d’Accem es fonamenten en la prioritat de les persones per sobre de les estructures i en la identificació amb una forma comuna de fer les coses:

Interculturalitat: Accem treballa per tal d’afavorir un espai de convivència en el qual convisquin el respecte a les identitats culturals i els valors de la població migrant amb la societat d’acollida, en el marc del respecte als drets humans i a les lleis vigents.

 

Participació Social: Accem promou la participació de les persones migrants, i de la resta de la societat, en termes d’igualtat, perseguint la plena equiparació de drets i deures en l’àmbit social, polític, econòmic i cultural.

 

Complementarietat: Accem fomenta la interlocució, la cooperació i el treball en xarxa amb les administracions públiques i amb altres actors de la societat civil, optimitzant esforços i recursos.

 

Innovació: Advoquem per  criteris com la flexibilitat, el coneixement profund de la realitat territorial, la capacitat de renovació i millora, no només per oferir adequades respostes a la nostra realitat social que canvia a cada instant, sinó per projectar a mitjà termini respostes efectives a les necessitats emergents.

 

Transparència: Accem s’ha dotat d’un model organitzatiu que ofereix qualitat, rigor i informació contrastada sobre la gestió dels recursos mitjançant mecanismes de validació interna i externa, oferint  doncs credibilitat i solvència.