Accem es una ONG que trabaja con personas refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusiÃ...
Idioma
Cercador
ACCEM
  • Web
  • Imágenes
  • Noticias
  • Vídeos
  • Coneix-nos

Treballa amb nosaltres

 

Els qui treballem a Accem integrem una entitat amb més de cinquanta anys d’experiència i formem part d’un equip implicat, jove, dinàmic i intercultural, on s’aposta per la igualtat, la innovació i la transparència.

 

Si vols treballar amb nosaltres, pots enviar el teu curriculum vitae a


rrhh.seleccion@accem.es

 


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l'informem que l'enviament de les seves dades mitjançant el currículum vitae té com a únic objectiu la contractació de personal. Pel que fa a la utilització de les dades , Accem es compromet a respectar la seva confidencialitat, a no cedir-les a tercers i a utilizar-les exclusivament per a la finalitat abans descrita. La política de privacitat de l'Entitat li assegura, en tot cas, que Accem serà la destinatària final i única d'aquestes dades, vosté podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant carta indicant referència "LOPD", a la següent adreça: Accem, Plaça de Santa Maria Soledad Torres Acosta 2, 2n, 28004, Madrid
.